Network of networks / Research and Education

Gülriz Uygur

Member since 19.02.2019

Country

Turkey

Presentation of research activity or teaching

Dr: Gülriz Uygur is a professor at the Faculty of Law of the University of Ankara. Since 2006, she introduced the Gender and Law Course, the Domestic Violence Clinic and the Human Rights Clinic as part of the legal education provided by the uundergraduate education programme at the Faculty of Law of the University of Ankar.
She is also the president of Ankara University’s Centre of Fighting against Sexual Harassment and member of Ankara University Women's Studies Centre.
Further, she is the coordinator of the network of solidarity against sexual harassment in in the universities of Turkey.

Working themes

Types of Violence
Civil and political rights
Education / Professional training

Populations targeted by research

Victims of violence, Immigrant and refugee women, Students and researchers

Geographical sphere of activity

Global

Specific years of work experience in gender equality

+10

Main publications related to gender equality and women's rights

Turkish

-Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Eds.F.Kaya-N.Özdemir-G.Uygur, Savaş Kitabevi, Ankara 2014.
-İstanbul Sözleşmesi Işığında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Temel Yaklaşımı", Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, Der. B.Yarar, Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015.
-“Kadına Karşı Ev-İçi Şiddete Yönelik Eşitlikçi Hukuk Anlayışı”, Esin Konanç Sempozyumları, Ed. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.
- “2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”, Nermin Abadan Unat’a Armağan, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul 2011.English

-“Evaluation of Discussions on Headscarf in Turkey from the Perspective of Women”, IAPH Symposium XIII 2008, Seoul.
-"Women Powerty", IVR Congress 2015, Georgetown.
-“State Responsibility for Protection against Domestic Violence in the Turkish Legal System: Opuz Case”, The 2nd International Family Law and Practice Conference 2013, 3-5 July 2013, London.
-“Legal Discourse and Human Rights”, IVR Congress (2011 Frankfurt)

Contact

Address : School of Law, 06050 ,Turkey
Telephone : +905423573053
Adress email : guygur@law.ankara.edu.tr
Website : http://cv.ankara.edu.tr/kisi.php?id=guygur@law.ankara.edu.tr&deger=1